Directorul Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos

Profesor membru al echipei proiectului „Crede în șansa ta” în cadrul Concursului Național Euroscola 2019, ediția XII

Invitat special al proiectului

În calitate de director și profesor de istorie al Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, susțin viziunea unei școli culturale prin implementarea de proiecte extacurriculare cu abordare interdisciplinară și inovativă, prin care promovăm și integrăm educația de valori în practicile pedagogice ale instituției, întrucât cultura, prin toate palierele sale, este un element fundamental al dezvoltării individuale şi al regenerării sociale şi constituie un barometru al calităţii vieţii şi al bunăstării individuale. Din acest motiv, implementarea unei strategii culturale a școlii constituie unul dintre pilonii centrali ai dezvoltării unei viziuni asupra viitorului liceului nostru ca un puternic nucleu educațional de formare a elevilor pentru asigurarea succesului social și profesional. Simbioza prezent-trecut este o oglindă în adâncime a vieții liceului nostru, o reconturare a etosului acestei școli, o reconfigurare și reconsolidare a valorilor specifice instituției care pot deveni un ghid important de călătorie în viață pentru oricine își petrece aici anii de școală.

În acest sens, în sfera de intervenție educațională prin intermediul culturii, am desfășurat acțiuni precum Simpozionul județean cu participare internațională „Dimensiuni axiologice și transdisciplinare ale educației prin cultură”, proiectul interjudețean cu participare internațională „Istoric pentru o zi”, proiectul Consiliului Școlar al Elevilor „File din cronicile lui Neculce: liceeni de ieri și azi”, realizarea revistei culturale a liceului nostru, proiectul internațional „Cultural Explorer for One Day”, participarea la diferite concursuri naționale („Istoria fără manual”, „O activitate de succes în Școala Altfel”, etc.), Conferința județeană cu participare internațională „100 de ani de unitate prin cultură”, „Zilele Liceului”, cu o multitudine de activități de anvergură, excursii tematice, cu rezultate importante care nu au întârziat să apară.

Așadar, proiectarea extracurriculară și extrașcolară la nivelul Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos vine în întâmpinarea susținerii culturii, aceasta fiind considerată motorul unei dezvoltări sociale și economice sustenabile și promovează dialogul intercultural pentru menținerea unor relații intercomunitare și intracomunitare armonioase.

Proiectul Euroscola „Crede în șansa ta” al Liceului Teoretic „Ion Neculce”, cu cele două campanii „Oameni care fac istorie” și „Credem în oameni. Credem în educație” constituie o oportunitate extraordinară pentru elevii noștri de a conștientiza impactul devizei celei de-a XII-a ediții a Concursului Național Euroscola, „Educația schimbă vieți.” asupra parcursului biografic al tinerilor, responsabilizându-i în sensul spiritului civic, și anume angajându-i în acțiuni prin care să își asume rolul activ și pozitiv pe care îl pot avea în societate, prin identificarea de soluții optime ale problemelor cu care se confruntă cei de vârsta lor și acționarea în direcția rezolvării acestora. Educația este o șansă adevărată la un viitor profesional de succes, mai ales într-un context socio-economic defavorabil pentru tineri, așa cum se prezintă în acest moment orașul Târgu Frumos, unde rata de șomaj cunoaște cote alarmante și o soluție importantă o constituie educația și formarea profesională, prin cunoașterea și accesarea oportunităților de educație și învățare a unei meserii pe care le oferă Uniunea Europeană, în vederea asigurării egalității de șanse, cu accent pe incluziune socială și facilitarea accesului la educație la standarde de calitate europeană. Activitățile desfășurate până în prezent demonstrază un deplin angajament al elevilor în dezvoltarea lor și urez succes tuturor celor 24 de elevi implicați în toate acțiunile pe care le vom organiza în etapa care urmează.

Carte de vizită:

Născut la 31 martie 1981 la Vaslui, jud. Vaslui

Studii: am studiat în clasele I-VI la Școala gimnazială din Codăești, clasele VII-VIII la Școala din Tăcuta (1987-1995), am absolvit în 1999 Liceul Anghel Rugină din Vaslui, profil matematică-informatică (programator analist); în 2003 am absolvit Facultatea de Istorie-Geografie de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, după care mi-am continuat studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași terminând masterul Societate și Putere în Antichitate și Evul Mediu (2005) și studiile doctorale în 2009. Teza de doctorat Simboluri ale ierarhiilor sociale la civilizațiile eneolitice din spațiul românesc a fost coordonată de prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu și a fost apreciată cu calificativul Foarte bine. Cariera didactică a fost întregită de numeroase cursuri de formare didactică și managerială, dintre care le amintim aici pe cele postuniversitate, la Universitățile Al. I. Cuza – Iași și Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, precum și un curs de pregătire la Paris (2011).

În 2003 am intrat în învățământ începând cariera de profesor, iar din 2011 sunt profesor titular pe catedra de istorie la Liceul Teoretic Ion Neculce din Târgu Frumos; din anul școlar 2018-2019 ocup și funcția de director.

 În paralel cu activitatea de profesor, am urmat și drumul arheologiei, obținând în 2015 atestatul de arheolog expert; am colaborat la săpături arheologice în județele Vaslui (Tăcuta-Dealul Miclea în perioada 2011-2017 și Râșești, com. Drânceni), Iași, Suceava și Botoșani. Ca valorificare a acestei munci de arheolog, dar și ca încununare a experienței de la catedră, am publicat următoarele volume, singur sau în colaborare: Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuț Minea, Monografia orașului Târgu Frumos, Ed. Universității Al. I. Cuza, Iași, 2018; Sergiu-Constantin Enea, Artemiza-Iulia Damian, Istorie. Caiet pentru clasa a V-a, Ed. Eikon, București, 2018; Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Sorin Ignătescu, Luminița Bejenaru, Simina-Margareta Stanc Comunitățile cucuteniene din zona Târgului Frumos. Cercetări interdisciplinare în siturile de la Costești și Giurgești, Ed. Universității Al. I. Cuza, Iaşi, 2014; Elemente de arheologie funerară în spaţiul carpato-danubian. Neolitic şi eneolitic, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011. De asemenea, am editat două volume: Dimensiunile axiologice și transdisciplinare ale educației prin cultură, Lucrările Simpozionului județean cu participare internațională Dimensiuni axiologice și transdisciplinare ale educației prin cultură, 14 decembrie 2018, ediția I, desfășurat la Liceul Teoretic Ion Neculce, Târgu Frumos, jud. Iași, Ed. Spiru Haret, Iași, 2018 și Cunoaşterea, păstrarea şi continuarea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale din zona Moldovei, Lucrările Simpozionului Interjudețean cu același nume desfășurat la Școala Garabet Ibrăileanu, Târgu Frumos, jud. Iași, 20 mai 2011, Ed. Pim, 2011.

Experiența de publicare se completează cu peste 50 de studii și articole științifice publicate în țară și străinătate.

Published by historicalneculce

„Crede în șansa ta!” este proiectul EUROSCOLA al Liceului Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos, proiect prin care 24 de elevi s-au angajat într-o călătorie de evoluție interioară, de descoperire a resurselor personale, de conștientizare a impactului pe care îl au propriile acțiuni în modelarea unui viitor de succes, atât în plan personal, cât și asupra celor de vârsta lor, prin forța de inspirație pe care o poate exercita fiecare prin exemplul personal de gândire și acțiune.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: